Commissies

 
PR commissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Ron Everaars
 Wim Wallet
 Henk den Adel


 ledencoach
 06 30333435
 0181 324422
 
 ron@everaars.eu
 w.wallet@upcmail.nl
 
 
 
Website
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Peter van Etten      webmaster@tc-de-kooistee.com  
 
 
Narrow Casting
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
Raymond Bs      r.bras@tc-de-koistee.com                     
 
 
Technische commissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Marja Harms
 Tanja van Oudenaarden
 Mitch Lourier
 Demy Kunst
 Jory de Zoete
 Erik van Winsen
 Jan Grizell
 Leo van Meggelen
 Bianca de Ru
 Nelleke Peskens
 Jeanette Meesters
 Teun van Ringelestijn
 Bert Ponte
 Ans Bastiaanse
 Sonja van Etten
 Peter van Etten
 Raymond Schot
 voorzitter / coördinator bestuur
 voorzitter Open Toernooi cie / VCL
 lid OT
 lid OT
 voorzitter Clubkampioenschappen cie / lid OT
 lid CK
 lid CK
 voorz. Seizoens cie
 lid Seizoens cie
 lid Seizoens cie
 Donderdagmiddagtoss
 Donderdagmiddagtoss
 Zondagtoss
 Zondagtoss
 Senior Plus Event
 Senior Plus Event
 At Vantage Tennis Academy
 0181 337678
 0181 318908


   06 19875827
 marjaharms@upcmail.nl
 jomittan@live.nl

 peter@pvetten.nl
 info@atvantage-tennis.nl
 
De technische commissie voert technisch beleid senioren uit en organiseert activiteiten, zoals:
- Een keer per jaar organiseren van het open toernooi.
- Eendaags toernooien, bedoeld voor de gezelligheid.
- Clubkampioenschappen: eens per jaar, gedurende één/twee weken.
- Competitie: voorjaar- en najaarcompetitie. Deze competities vinden plaats op zondag, dinsdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag.
- Beginnerstoernooi: eendaags toernooi, twee maal per jaar in voor- en najaar, bedoeld voor nieuwe leden.
- Tossen: het spelen op donderdagmiddag en vrijdagavond (wekelijks) en zondagochtend (maandelijks speciaal voor beginners).
 
 
Padelcommissie (onderdeel van TC)
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Ruud Serraarens
 Marja Harms
 Tim Serraarens
 Tom Grizell
 voorzitter
 coördinator bestuur 


 06 54395012  ruudserraarens@hotmail.com  
 
Jeugdcommissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Raymond Bras
 Demy Kunst
 Dennis de Kramer
 Jacqueline Monteny
 Esmé Bremer
 Mariandl van Otterloo
 voorzitter

  jeugdcommissie@tc-de-kooistee.com
 
De jeugdcommissie voert technisch beleid jeugd uit en organiseert de volgende activiteiten:
- Evenementen voor de jeugd.
- Clubkampioenschappen, eens per jaar gedurende een week.
- Open jeugdtoernooi, eens per jaar gedurende een week.
- Competitie, vindt plaats op zondag.
 
 
Sponsorcommissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Jan Grizell
 Marcel de Boer
 -vacature-
 -vacature-
 -vacature-
 voorzitter
 
 
 

 0181 326179
 
 
 

 sponsorcommissie@tc-de-kooistee.com 
 clubvan75@tc-de-kooistee.com
 
 

 
De sponsorcommissie heeft tot taak het coördineren van alle sponsoractiviteiten.
Dat houdt in:
- Het werven van nieuwe sponsoren en het behouden van de huidige groep bedrijven die de TCK steunt.
- Het mede organiseren van het jaarlijkse sponsortoernooi.
- Het corresponderen met de sponsoren.
- Het bestellen van de doeken en het verzorgen van de advertenties in het clubblad en op de website.
 
 
Keukencommissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 -vacant-
 Marja Harms
 Evelien Breedveld
 Ruud van de Water
 voorzitter
 coördinator bestuur


   
 
 
Kascontrolecommissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Fred Kievits
 Robert van Deursen


   
 
De kascontrolecommissie, die jaarlijks wordt benoemd uit de leden, onderzoekt jaarlijks de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 
 
Parkbeheerders
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Wim Wallet
 Ed Bergsma
 Kees Troost
 Hans Noevers
 Hilbert Visser
 Kees Goedegebuure
 coördinator bestuur
 
 
 
 
 
 06 53116716
 
 
 
 
 
 w.wallet@upcmail.nl
 
 
 
 
 
 
 
Openers/sluiters park en clubhuis
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Aldo Luikens
 -nog niet bekend-

 Aldo Luikens
 Marcel Keinhorst
 Piet Sanstra

 Cock Velthuijzen
 Theo v.d. Wilt
 Martin v.d. Berg
 Antoine v.d. Poel
 Henk Timmermans
 Cees Goedegebuure
 Kees Troost
 Bas Bremer
 Ron Everaars
 Hans van Donge
 Aldo Luikens
 coördinator
 coördinator bestuur

 opener
 opener
 opener

 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 0181 314008

 AldoL001@hetnet.nl

 
 
Interieurverzorgsters
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                     
 Anita Sweers
 Marja Harms
 Manuela Whalisch
 Corrie Pavlinovic
 Manuela van Schaik
 Natascha Stein
 coördinator
 coördinator bestuur
 0181 312974

 sweer003@planet.nl

 

Vragen?

logo

E-mail

bestuur@tc-de-kooistee.com

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis