Commissies

 
PR commissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                
 Ron Everaars
 Wim Wallet


 06 30333435
 0181 324422
 [email protected] 
 [email protected]
 
 
Website / Narrow Casting
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                    
 Peter van Etten
 Bert Ponte


 0181 316365

 [email protected] 

 
 
Technische commissie
 
 Naam                                   Functie                                                           Telefoonnummer     E-mail                                                
 Marja Harms
 Tanja van Oudenaarden
 Mitch Lourier
 Demy Kunst
 Martin Lankair
 Jory de Zoete
 Jan Grizell
 Leo van Meggelen
 Bianca de Ru
 Nelleke Peskens
 Jeanette Meesters
 Teun van Ringelestijn
 Bert Ponte
 Ans Bastiaanse
 Dennis de Kramer
 voorzitter / coördinator bestuur
 voorzitter Open Toernooi cie / VCL
 lid OT
 lid OT
 voorzitter Clubkampioenschappen cie / lid OT
 lid CK
 lid CK
 voorz. Seizoens cie
 lid Seizoens cie
 lid Seizoens cie
 Donderdagmiddagtoss
 Donderdagmiddagtoss
 Zondagtoss
 Zondagtoss
 Tennisleraar / MKMT
 0181 337678
 0181 318908
 06 21838976
 
[email protected] 
 [email protected]


 
De technische commissie voert technisch beleid senioren uit en organiseert activiteiten, zoals:
- Een keer per jaar organiseren van het open toernooi.
- Eendaags toernooien, bedoeld voor de gezelligheid.
- Clubkampioenschappen: eens per jaar, gedurende één/twee weken.
- Competitie: voorjaar- en najaarcompetitie. Deze competities vinden plaats op zondag, dinsdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag.
- Beginnerstoernooi: eendaags toernooi, twee maal per jaar in voor- en najaar, bedoeld voor nieuwe leden.
- Tossen: het spelen op donderdagmiddag en vrijdagavond (wekelijks) en zondagochtend (maandelijks speciaal voor beginners).
 
 
Padelcommissie (onderdeel van TC)
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                
 Ruud Serraarens
 Marja Harms
 Tim Serraarens
 Tom Grizell
 Wim Veelbehr
 voorzitter
 coördinator bestuur 06 54395012
 [email protected] 
 
 
Jeugdcommissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                
 Raymond Bras
 Ilona van der Hoeven
 Wim Wallet
 Demy Kunst
 Dennis de Kramer
 Mark Gibson
 Miranda Bras
 Jacqueline Monteny
 Esmé Bremer
 Frits van Otterloo
 voorzitter
 penningmeester
 coördinator bestuur 

 [email protected]

 
De jeugdcommissie voert technisch beleid jeugd uit en organiseert de volgende activiteiten:
- Evenementen voor de jeugd. Bijvoorbeeld uitwisselingstoernooien.
- Clubkampioenschappen. Eens per jaar gedurende een week.
- Open jeugdtoernooi. Eens per jaar gedurende een week.
- Competitie. Voorjaar: deze competitie vindt plaats op zondag woensdag en zaterdag. Najaar: deze competitie vindt plaats op zaterdag, alleen mixed teams.
 
 
Sponsorcommissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                
 Jan Grizell
 Wim Wallet
 Erik van Winsen
 Lex Roovers
 Marcel de Boer
 voorzitter
 coördinator bestuur 0181 326179
 [email protected]
 
De sponsorcommissie heeft tot taak het coördineren van alle sponsoractiviteiten.
Dat houdt in:
- Het werven van nieuwe sponsoren en het behouden van de huidige groep bedrijven die de TCK steunt.
- Het mede organiseren van het jaarlijkse sponsortoernooi.
- Het corresponderen met de sponsoren.
- Het bestellen van de doeken en het verzorgen van de advertenties in het clubblad en op de website.
 
 
Keukencommissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                
 -vacant-
 Marja Harms
 Evelien Breedveld
 Ruud van de Water
 voorzitter
 coördinator bestuur


   
 
 
Kascontrolecommissie
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                
 Fred Kievits
 Nico Sira


   
 
De kascontrolecommissie, die jaarlijks wordt benoemd uit de leden, onderzoekt jaarlijks de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 
 
Parkbeheerders
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                
 Ron Everaars
 Ed Bergsma
 Hans van Donge
 Theo Lagendijk
 Kees Troost
 Hans Noevers
 Hilbert Visser
 Bert Heijndijk (invaller)
 coördinator bestuur   
 
 
Openers/sluiters park en clubhuis
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                
 Aldo Luikens
 Ron Everaars

 Aldo Luikens
 Marcel Keinhorst
 Piet Sanstra

 Cock Velthuijzen
 Theo v.d. Wilt
 Martin v.d. Berg
 Antoine v.d. Poel
 Henk Timmermans
 Cees Goedegebuure
 Kees Troost
 Bas Bremer
 Ron Everaars
 Hans van Donge
 Aldo Luikens
 coördinator
 coördinator bestuur

 opener
 opener
 opener

 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 sluiter
 0181 314008

 [email protected]

 
 
Interieurverzorgsters
 
 Naam                                   Functie                                                                     Telefoonnummer     E-mail                                                
 Anita Sweers
 Marja Harms
 Manuela Whalisch
 Corrie Pavlinovic
 Manuela van Schaik
 Natascha Stein
 coördinator
 coördinator bestuur
 0181 312974

 [email protected]

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0181-318215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis
Nederland