Diversen

 
De gezondere sportkantine
 

   

Sinds enkele jaren is er in Nederland een bewustwording ontstaan dat ook sportverenigingen hun steentje bij zouden moeten dragen om jongeren op een gezond gewicht te houden. TCK is door Push en Team fit geadviseerd over de wijze waarop het assortiment producten uitgebreid kan worden met in iedere productgroep een gezonder alternatief.

Daarnaast hebben wij in ons beleid opgenomen dat onze kantine voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Ieder jaar wordt het aanbod in de kantine in kaart gebracht met de kantinescan en worden de uitkomsten hiervan gedeeld aan de directie.

Op 18 februari 2020 heeft Team Fit een kantinescan uitgevoerd. Alle gezondere en minder gezonde producten zijn geteld en ook de uitstalling en wijze waarop dit onder de aandacht wordt gebracht wordt bekeken. Uiteindelijk resulteerde dit in een zilveren certificaat voor de gezondere sportkantine.

 
Automatisch sproeien tennisbanen
 

   

De begintijden van het sproeien op de dagen zijn: <>08.00 uur <> 12.00 uur <> 15.00 uur <> 18.00 uur! 

Let op: Dit zijn de begintijden, te beginnen bij baan 7/8, vervolgens 5/6, dan 3/4 om via 2 naar 1 te gaan. 
Dus met name belangrijk voor de leden/spelers op de banen 7 en 8 dat ze op tijd vertrokken zijn. De andere banen zien dan hun sproeitijd aankomen, ongeveer 10 minuten per 2 banen!

 
Slepen/vegen van de tennisbanen
 

 geen vlag

Slepen.

 

Niet slepen.

 

 

 

Er is wat onduidelijkheid over wanneer na afloop nu wel en niet gesleept moet worden, zeker als er twijfel is of de banen (te) nat zijn. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, hebben we besloten dat we vlaggen zullen plaatsen die duidelijkheid geven. 

Als er geen vlag hangt bij het VERLATEN van de baan en er is NIEMAND die na je de baan opkomt, MOET je vegen. 
Als er wél iemand na je komt, dan hoef je niet te vegen! 
Bij het verlaten van de baan en de RODE vlag hangt er dan hoeft er niet geveegd te worden! 
Parkbeheerders, bestuursleden en commissieleden (dienstdoende tijdens een evenement) bepalen de kleur van de vlag. Deze kan meerdere keren per dag wisselen! 

Nogmaals: Wel/niet vegen wordt bepaald door de kleur van de vlag bij het VERLATEN van de baan! 

 
 
Shop en steun TC De Kooistee
 

 

Wanneer je via de link: http://tc-de-kooistee.mijnclubstore.nl op de webwinkel van jouw keuze klikt, steun je bij elke aankoop je club zonder dat het jezelf geld kost. Het maximale percentage waarmee jij je club steunt staat bij iedere deelnemende webwinkel vermeld.

Doe dus vanaf nu al je online aankopen via de officiële clubstore van TC De Kooistee en verdien geld voor jouw club. Dit geldt voor iedereen die koopt via de link: http://tc-de-kooistee.mijnclubstore.nl Dus uiteraard ook voor je familie en vrienden! 

 
Textielcontainer
 

    

Op onze vereniging is een container geplaatst waarin textiel kan worden gedaan. We kregen dit verzoek om deze te mogen plaatsen en zoals te lezen is op de container gaat de kleding hergebruikt worden en komt ten goede aan goede doelen. Maar ook wij als vereniging houden er iets aan over en om deze win-win situatie succesvol te laten zijn het verzoek aan de leden om textiel dat niet meer gebruikt wordt in deze container te deponeren. Wekelijks wordt de container geleegd en voorafgaand gewogen! Hoe meer textiel, hoe groter de opbrengst voor ONZE club! Neem dus s.v.p. gebruikte kleding in een plastic zak mee als je gaat spelen en deponeer in de bak!

 
Gevraagd: oude tennisballen
 
   

Actie4Kids komt in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een schoenendoos voor hen te versieren en te vullen met allerlei spulletjes.

Ter vulling van deze dozen zijn oude tennisballen nodig.
Heb je oude tennisballen, doe ze dan in de bak links voor de bestuurskamer in het clubhuis.

Alvast bedankt.

 
Eierendozen sparen
 
          

Hallo tennisvrienden en -vriendinnen,

De nieuwjaarsreceptie was erg gezellig en het was echt te zien dat wij een hele groep enthousiaste ouderen hebben.
En volgens mij sparen zij ook eierendozen. Remco de kaaskraam op de markt is daar blij mee. Maar voort wat hoort wat, dus met het Plustoernooi mocht ik 4 weken lang een stuk kaas komen halen. En voor de nieuwjaarsreceptie kreeg ik zoveel kaas mee dat ik ook op de tossmiddag nog wat neer kon zetten.
Dus niet weggooien die eierendozen, maar breng ze naar de club. Ik zorg er dan voor dat ze bij Remco komen.

Groeten,
Mimy Mulder


Ereleden en leden van verdienste
 
    

In de statuten is geregeld dat de vereniging ereleden en leden van verdienste kan benoemen.Tot op heden zijn de volgende personen tot erelid benoemd:

Els Stalpers
Mike Oosterwaal
Koos Israël †
Pleun Korpel †

en tot lid van verdienste benoemd:

Ron Everaars
Jos Hogenboom †
Hans van Almen
Wim Wallet

 
Sponsorpakketten TCK
 

  

 

 

Sponsor worden van TCK?

• Een winddoek sponsoren
• Bordsponsor worden
• Uw bericht op Narrow Casting?

Voor het bespreken van de mogelijkheden, neem contact op met de sponsorcommissie.

 

Sponsoring

Tegenprestatie TCK

Platina  Een (samengesteld) pakket van sponsoractiviteiten dat optelt tot een gesponsord bedrag van € 1.320 / jr of meer
 • Deelname 4 personen aan sponsordag
 • 1x gebruik clubhuis op zaterdag voor een tennis *Event+ (exclusief barpersoneel, schoonmaakkosten en drank)
 • 2 gepersonaliseerde lidmaatschappen twv € 320
 • 50% korting op Narrow casting
Goud Een (samengesteld) pakket van sponsoractiviteiten dat optelt tot een gesponsord bedrag € 450 - € 900 / jr
 • Deelname 2 personen aan sponsordag
 • 1x gebruik clubhuis op zaterdag voor een tennis *Event+ (exclusief barpersoneel, schoonmaakkosten en drank)
 • 50% korting op Narrow casting
Zilver Een (samengesteld) pakket van sponsoractiviteiten dat optelt tot een gesponsord bedrag tussen 
€ 150 - € 400 / jr
 • Deelname 2 personen aan sponsordag
 • 1x gebruik clubhuis op zaterdag voor een tennis *Event+ tegen een nader te bepalen additionele sponsorbijdrage (exclusief barpersoneel, schoonmaakkosten en drank)
Brons Sponsoring in geld of sponsoring in natura met een waarde < € 100 / jr
 • Deelname 1 persoon aan de sponsordag

 

Opbouwmogelijkheden sponsorpakketten

Middel

Aanloopkosten 

Jaarlijkse sponsorbijdrage

Sponsoring Open toernooi, hoofdsponsor     € 1.250
Individuele inrichting sponsorbijdrage (in overleg), toernooi wordt vernoemd naar de hoofdsponsor   Meer dan € 450 / jaar
Bord langs baan 3-4 Ong. € 350 tbv fabricage bord € 250 
Contractduur bij voorkeur 3 jaar
Winddoek  Ong. € 365 - € 500 afhankelijk van de lengte van het doek € 400 baan 1,2,5,6,7
€ 500 baan 3,4
Contractduur 3 jaar minstens
Telpalen Kostprijs palen inclusief belettering ongeveer € 1.500 Nader overeen te komen
Narrow Casting Gering, zelf aanleveren willekeurig digitaal formaat behalve PDF € 25 / maand, min 3 maanden, max 3 keer / jr wisselen van uiting
Additionele mogelijkheden:
 1. Ballen voor Open Toernooi, Open Jeugdtoernooi oid
 2. Teamsponsoring/Shirtsponsoring
 3. Adverteren op posters Open (Jeugd)toernooi
  Nader te bepalen


Voor leden die de club via hun bedrijf steunen, is het tevens mogelijk om de persoonlijke contributie van het lid op de sponsorfactuur op te nemen, vanaf € 250 sponsoring, zodat het lid BTW-aftrek geniet. Dit bedrag telt niet mee in het vaststellen in welke categorie de sponsor valt. 

*Event+
hieronder wordt verstaan dat sponsor gebruik mag maken van het clubhuis voor een privé/zakelijke activiteit op een zaterdag, mits er geen vereniginggebonden activiteiten zijn. E.e.a. in overleg met het Bestuur TCK. Voorwaarde is dat er voor eigen rekening een tennisgebonden activiteit wordt georganiseerd door de sponsor tijdens de bijeenkomst. Gedacht kan worden aan een clinic, toernooi, tennisles, introductie of vrij tennissen. Dit in verband met compliance met de regelgeving t.a.v. het gebruik van ons clubhuis.

Vragen?

logo

E-mail

bestuur@tc-de-kooistee.com

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis

KVK-nummer

40385860