Belangrijk bestuursbericht

25 november 2020

Beste leden,  

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 10 november is de contributie voor 2021 als volgt vastgesteld:

  • Senioren:                         180 euro
  • Junioren t/m 17 jaar:     100 euro
  • Rustende leden:              27 euro.  

Tevens is tijdens deze ALV besloten om de contributie te innen in januari zodat er voldoende liquide middelen zijn om aan onze verplichtingen te blijven voldoen.

U wordt verzocht bij voorkeur te betalen via het betaalverzoek dat u in januari zult ontvangen. Dit scheelt ons heel veel werk.  

 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden verzoeken wij u dringend om de baanverlichting alleen te gebruiken indien noodzakelijk. Niet spelen op een baanblok betekent verlichting uit. Ook als u het park verlaat.  

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

bestuur@tc-de-kooistee.com

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis