Hoe staat TCK ervoor?

03 mei 2020


Bestuursbericht TC de Kooistee     -          Hoe staat TCK ervoor?  

Beste leden,

Het zijn bijzondere en moeilijke tijden voor iedereen. Door de coronacrisis is de geplande Algemene Leden Vergadering (ALV) van 23 maart 2020 niet doorgegaan. Per 24 april 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden (de corona-spoedwet). Deze wet biedt verenigingen de optie om (i) de ALV volledig digitaal te organiseren of (ii) de termijn van zes maanden waarbinnen de ALV zou moeten plaatsvinden, te verlengen met ten hoogste vier maanden. Gedurende de tijd dat als gevolg van de door het kabinet voorgeschreven maatregelen in verband met het coronavirus geen ALV mag worden gehouden, geeft het bestuur er de voorkeur aan om de ALV uit te stellen tot oktober 2020 conform optie ii van deze tijdelijke spoedwet.

In de ALV worden onder andere de jaarstukken besproken en décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over dat boekjaar. Omdat het bestuur graag haar leden zoveel mogelijk informeert over het wel en wee van onze vereniging zullen wij binnenkort de verlies- en winstrekening en de verslagen van de verschillende commissies per e-mail versturen naar onze leden. Mocht je over deze stukken inhoudelijke vragen hebben dan kun je deze per e-mail aan het bestuur stellen.

Voorafgaand aan deze stukken willen wij jullie alvast informeren over de minder rooskleurige financiële situatie van onze club, de redenen hiervan en de maatregelen die het bestuur voorstelt.

Om financieel gezond te blijven drijft onze club op contributies, baromzet en sponsoring. Helaas hebben wij zoals veel tennisverenigingen jaarlijks te maken met een terugloop van ons ledenbestand. Er zeggen meer leden op dan dat er nieuwe leden bijkomen. Dit baart ons ernstige zorgen. Zeker in het licht dat minder leden, minder deelname aan evenementen en automatisch dus minder baromzet betekent. Ook is sponsoring al jaren een aandachtspunt.

Al met al genereren wij te weinig inkomsten. Bovendien hebben wij momenteel ook nog eens te maken met de coronacrisis. Door de sluiting van ons park wordt er geen omzet gemaakt en missen wij als club een onvoorzien en aanzienlijk bedrag aan inkomsten. Zoals het er nu naar uit ziet, zien wij tegen het einde van dit jaar de bodem van onze spaarpot. Dit is ernstig en voorspelt een onzekere toekomst.

Het bestuur neemt de volgende maatregelen:

  • Verlaging van de vaste lasten door minder vaak parkbeheerders in te zetten. Leden ontvangen een nieuwe ledenpas om via de achterdeur, die is aangepast, het clubhuis binnen te kunnen als er geen kantinedienst of parkbeheerder aanwezig is;
  • Het clubhuis wordt minder vaak schoongemaakt;
  • Noodzakelijke reparaties en onderhoud worden zoveel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd;
  • De bank heeft ons een betaalpauze van 3 maanden gegeven voor onze aflossingsverplichting van de hypotheek;
  • Er is een aanvraag ingediend voor de TOGS-regeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 4000 euro tegemoetkoming voor geleden schade door de noodgedwongen sluiting;
  • Wij willen extra activiteiten organiseren om meer omzet te behalen. Te denken valt aan een Kouwe Klauwen Toernooi, een familietoernooi en in deze tijd een digitale bingo of iets dergelijks;
  • Er wordt een bericht naar bedrijven in Hellevoetsluis gestuurd met de vraag of zij TCK willen sponsoren;
  • Wij zoeken jeugdleden die voor onze club loten willen verkopen voor de Grote Clubactie;
  • Bij het Deltaport Donatiefonds willen we een subsidie aanvragen omdat we tijdens de coronacrisis ons clubhuis als klaslokaal willen aanbieden bij scholen in Hellevoetsluis. Na de lessen zou er dan ook onder toezicht getennist kunnen worden door de leerlingen.

Om de toekomst te waarborgen vragen wij alle leden om mee te denken over manieren om extra inkomsten voor de club te genereren. Wie heeft er een idee? Wie kent een bedrijf dat TCK wil sponsoren? Wie weet er een leuke activiteit te organiseren? Wie weet hoe wij nieuwe leden kunnen vinden om bij onze gezellige en mooie vereniging te komen tennissen of padellen?

TC de Kooistee is van ons allemaal. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC de Kooistee      

Hoe staat TCK ervoor.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

bestuur@tc-de-kooistee.com

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis