Betaling contributie 2019

10 februari 2019


Betaling contributie en invullen kantinediensten vóór 1 maart a.s.

 Contributie:

We willen onze leden erop attenderen om tijdig de contributie over te maken. Uiterlijk 1 maart a.s. dient het op de rekening van TC de Kooistee NL97ABNA0501799990 te zijn bijgeschreven, onder vermelding van je naam of  bondsnummer.

We sturen GEEN acceptgiro of ander bericht om de contributie over te maken. 
De contributie voor 2019 bedraagt voor senioren € 170,00, junioren € 95,00 en voor aspirant junioren € 47,00
Als je rustend lid bent vragen wij je voor 1 maart a.s. €25,00 over te maken op bovenstaand rekeningnummer.

TIP: om niet te vergeten maak NU direct over!

Tijdig betalen is voor onze leden zekerheid dat de nieuwe spelerspas tijdig afgehaald kan worden en er zo na 1 april a.s. ook gespeeld kan worden. 
Zonder spelerspas is het niet toegestaan te spelen!!!

Kantinediensten:

Om de nieuwe pas te ontvangen, moeten - indien van toepassing - eveneens de kantinediensten zijn ingevuld! Dit jaar weer 3 kantinediensten waarvan er maximaal 2 kunnen worden afgekocht. Voor de 3de is men zelf verantwoordelijk.
Hiervoor kun je een ander lid vragen (Let op! Alleen leden mogen kantinediensten draaien!).

IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken)

Indien men zelfstandig kantinedienst draait, moet men in het bezit zijn van het IVA-certificaat omdat we ook alcoholische dranken schenken en verkopen aan onze leden of gasten.

Mocht je niet in het bezit zijn van het certificaat, dan verzoeken we je vriendelijk doch zeer dringend de online cursus te volgen vóórdat je je eerste kantinedienst zal lopen! De cursus is gratis te volgen via de site van NOC NSF www.nocnsf.nl/iva
Volg de blauwe balkjes bovenaan en de laatste kolom is de test van 20 vragen. 
Bij 16 vragen goed ontvang je het certificaat en indien je vooraf al bij je n.a.w. gegevens aangeeft lid te zijn van TC de Kooistee, aangesloten bij de KNLTB en bij mailadres barverantwoordelijk invult [email protected] ontvangen wij automatisch een kopie van je certificaat.

Let wel: als vereniging worden we regelmatig gecontroleerd. Indien controleurs, de Gemeente noemt ze handhavers, tijdens een controle een lid aantreft achter de bar welke niet in bezit van IVA-certificaat, dan ontvangt de vereniging daar direct een boete voor en bij de 3de tekortkoming zal de exploitatievergunning voor een aantal weken of maanden worden ingetrokken, wat een grote strop is voor onze vereniging vanwege het mislopen van baromzet.  
Tijdig aan de hier boven gestelde verplichtingen voldoen brengt ook voor de vrijwilligers die alle zaken moeten regelen minder werk met zich mee! We rekenen op ieders medewerking!
 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur
Stephan Hazebroek

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis